מחיר למשתכן

מהי תוכנית מחיר למשתכן?

היא תוכנית הדיור המרכזית שמקדמת הממשלה, ומטרתה המרכזית לאפשר לאנשים שאין ברשותם דירה את האופציה לרכוש דירה ראשונה בתנאים מעודפים.

הזכאים במסגרת מחיר למשתכן:

בעלי אישור זכאות מאת משרד ​הבינוי והשיכון לרכישת דירה במסגרת מסלול מחיר למשתכן (ומחיר מטרה).

חסרי דירה - יחיד או תא משפחתי שאין להם זכויות בדירה או בחלק מדירה 6 שנים קודם למועד החתימה על הסכם המכר לרכישת דירת מחיר למשתכן.

תא משפחתי – זוג נשוי או ידוע בציבור המקיים משק בית משותף, עם או בלי ילדים; זוגות שנרשמו לנישואין ועומדים להינשא תוך 3 חודשים; הורה חד הורי עם ילד אחד לפחות שהוא רווק וטרם מלאו לו 21 שנה, המתגורר עמו דרך קבע ונמצא בחזקתו ועוד, כמפורט בהחלטה.

יחידים – רווקים, גרושים או אלמנים מגיל 35 ומעלה או נכים בני 21 ומעלה שהוכרו כנכי גפיים תחתונות לצמיתות ובעלי דרגת נכות לצמיתות בשיעור של 75 אחוזים​ או יותר, כמפורט בהחלטה.

הטבות לבני המקום – בן מקום הוא חסר דיור שמקום מגוריו הקבוע ב-3 השנים האחרונות או ב-4 שנים מתוך 10 השנים שקדמו למועד פרסום המכרז הוא בתחום שיפוט הרשות המקומית שבה ייבנה הפרויקט – ובלבד שה​מציא את אישור ​מרשם האוכלוסין.

מחיר הדירה משקף הנחה בין 22% ל 32% ביחס למחיר השוק..

ההטבות ניתנות במסגרת התוכנית גם בתחום המשכנתאות.

נרשמים שזכו במחיר למשתכן מומלץ להתייעץ עם יועץ משכנתאות פרטי כדי לבצע חישוב פיננסי האם כדאי להיכנס לעסקה.


נקודות חשובות שצריכים לבדוק כמו מהו סכום המשכנתא שיאושר?

האם ניתן לזוג לעמוד בהחזרי משכנתא, כמה שנים יקח עד שהנכס יהיה מוכן? האם הנכס להשקעה לשכירות או למגורים.. הוצאות נוספות ,מדד תשומות הבנייה..ועוד..

לסיכום:

זכייה במחיר למשתכן דורשת בדיקה.. ומומלץ להיעזר ביועץ משכנתאות פרטי, בעל ניסיון בנקאי בתחום המשכנתאות..

טואול - בניית אתרים